Advokatfirmaet Ingemann

Specialist i IT-udbud

Advokatfirmaet Ingemann er et specialistfirma, der beskæftiger sig med IT kontrakter og udbud. Læs mere.

Telefon: 21 32 02 46E-mail: kasper@advokatingemann.dk

Hvad kan Advokatfirmaet Ingemann tilbyde dig?

IT-kontrakten

Alle offentlige og private aktører involveret i en IT-anskaffelse, kan have gavn af højt specialiseret bistand, som sikrer kvaliteten i indkøbet.

Kontrakten vil ofte have et langt liv, og en ekstra kontrol af at alt er som det skal være, kan vise sig en god investering.

Den kan også være, at kontrakten skal laves fra bunden, og at der skal tages højde for udvikling, drift, videreudvikling og måske endda afvikling.

Eller måske der skal erhverves en standardløsning; her vil svaret som oftest blot være nogle simple betingelser, der gælder sideløbende med standardvilkårene for levering.

Udbuddet

Gennemførelsen af udbud kan være en proceduretung affære, men med den rette planlægning vil det professionelt gennemførte og vellykkede udbud skabe reel værdi for de involverede parter.

Det gælder uanset du er offentlig indkøber, og har behov for et ekstra sæt øjne på udbudsmaterialet inden det offentliggøres, om du søger en second opnion inden en svær beslutning træffes eller du blot ønsker et sæt ekstra arme og ben til at udarbejde dele af udbudsmaterialet.

Eller hvis du er tilbudsgiver, der vil give det bedste tilbud på en opgave. Det kunne være kvalitetssikring af, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbuddets konditioner og klart beskrevet. Det kunne også være en optimering af de enkelte dele af tilbuddet i relation til udbudsmaterialets krav og kriterier.

Hvem står bag Advokatfirmaet Ingemann?

Bag Advokatfirmaet Ingemann står advokat Kasper Ingemann Larsen. Kasper er certificeret IT advokat med speciale i IT-kontrakter, udbudsregler og persondataregler.

Kasper har udformet og gennemført adskillelige udbud – herunder meget komplekse og kritiske IT-udbud, og har tillige betydelig erfaring med forhandlinger af leveranceaftaler, samarbejdsaftaler, videreudviklingsopgaver, transitionsaftaler, licenser og driftsaftaler.

Medlemskaber:

Dansk forening for udbudsret

Advokatsamfundet

Danske IT advokater

Undervisning

Kasper Ingemann Larsen underviser i udbudsreglerne generelt og i IT-udbud i særdeleshed. Undervisningen er tilpasset kunden på den vis, at kundens konkrete cases og erfaringer inddrages, så kurset altid er vedkommende og relevant.

Den nye persondataforordning giver mange virksomheder og offentlige myndigheder anledning til at genoverveje, om de procedurer og arbejdsgange der er implementeret, lever op til reglerne.

Kontakt Kasper Ingemann Larsen for en uforpligtende snak om tilrettelæggelse af et kursus eller en briefing om netop udbud, IT-kontrakter eller persondata så det passer ind i din virksomheds hverdag og behov.